Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

SALUTE - ZDRAVSTVO Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev

salute

Več informacij o projektu dobite na povezavi: https://www.ita-slo.eu/sl/salute-zdravstvo

Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

Specifični cilj: 
OS 4.1.

Prednostna naložba: 
PI 11CTE

Tipologija: 
ITI

Overall Objective of the Project: 
Cilj projekta Salute-Zdravstvo je obogatiti ponudbo ter izboljšati dostopnost in kakovost zdravstvenih in socialnih storitev za prebivalce, ki živijo na čezmejnem območju.

Povzetek projekta: 
Cilj projekta "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev" je izboljšati dostopnost in kvaliteto zdravstvenih in socialnih storitev na čezmejnem območju EZTS GO s pomočjo inovativnega povezovanja sodelujočih zdravstvenih ustanov in njihovih storitev. Namen projekta je ustvariti mrežo, ki bo temeljila na obstoječi odličnosti storitev na dveh območjih, na zdravstvenih potrebah prebivalstva in na potrebi po inovativnem načrtovanju storitev, kar je bistvenega pomena za uspešen in učinkovit sistem dostopa do storitev in univerzalne pravice do zdravja. V projektu se bodo oblikovale čezmejne skupine zdravstvenih delavcev za delo na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti. Vzpostavljen bo tudi skupni center za naročanje, s čimer so bo pacientom omogočil dostop zdravstvenih storitev v Sloveniji in Italiji. V okviru povezovanja socialnih in zdravstvenih storitev se ena izmed dejavnosti projekta posveča vzpostavitvi čezmejnih storitev za vključevanje najšibkejših skupin prebivalstva. Projekt se bo izvajal v sodelovanju s štirimi organi izvajanja (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, Splošna bolnišnica ""Dr. Franca Derganca"" Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija) ter v tesnem sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za zdravje in Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino. Socialnovarstvene dejavnosti se bodo izvajale v sodelovanju z občinami Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Gorica. Projekt vodi EZTS GO kot edini upravičenec, hkrati pa je tudi edini organ s krajevno pristojnostjo na čezmejnem območju. Izvajal bo postopke javnega naročanja za izvedbo del in dobavo skupaj z italijanskimi in slovenskimi zdravstvenimi in socialnovarstvenimi organi. Poleg tega bo ETZS GO usklajeval slovenske in italijanske organe izvajanja, utrdil mehanizme upravljanja na več ravneh, spodbujal sodelovanje z italijanskimi in slovenskimi zainteresiranimi deležniki ter obveščal prebivalce o projektnih dejavnostih.

Glavni rezultati: 
Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji: - večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip; - analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji; - primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega); - vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip; - administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve; - infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.

 

preventivni programi