• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

STOP covid 

Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj prepovedan!

Izjema so NAROČENI pacienti.

 

 

SPOŠTOVANI PACIENTI!

Zaradi trenutnega dogajanja po svetu in v Sloveniji, naprošamo za upoštevanje naslednjih navodil.

Pomembno je omejiti širjenje okužbe s koronavirusom. Poleg splošnih pravil higienskega režima je potrebno NUJNO upoštevati, da v kolikor ste bolni, NE VSTOPATE v čakalnico in ambulanto, ampak se prej po telefonu posvetujete z vašim osebnim ali dežurnim zdravnikom. Naprošamo tudi, da administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, bolniških staležev, itd.) uredite preko telefona ali preko e-pošte. Prosimo, da SE DRŽITE URE NAROČANJA, čeprav se zavedamo, da zaradi drugih obveznosti osebja v ambulanti, večkrat vi čakate nas.

NAMEN UKREPA JE ZMANJŠATI ŠTEVILO LJUDI V ČAKALNICAH TER OMEJITI ZADRŽEVANJE MOREBITNIH OKUŽENIH IN KONTAKTOV!

Ne pozabite, da so pacienti s kroničnimi boleznimi in starostniki najbolj krhki skupini glede umrljivosti zaradi okužb, ne samo s koronavirusom, ampak tudi zaradi drugih nalezljivih bolezni. Zelo pomembno je, da ne pozabite na pomen umivanja oz. razkuževanja rok.

Le s pravo mero previdnosti in preventive lahko zagotovimo varne obravnave za vse, ki to potrebujejo!​

Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. med.
direktorica ZD Nova Gorica

___________________________________________________________________________________________________

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.​

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

 

Projekt NEX-AID

Januarja  2020 se je pričel projekt sodelovanja Italija-Slovenija, NEX AID, oz. projekt čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč. V projektu sodelujejo partnerji iz italijanskega in slovenskega obmejnega prostora. Vodilni partner projekta je  AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA iz Benetk, ostali projektni partnerji so SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, COMUNE DI VENEZIA, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA iz Trsta in ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA. Pridružena partnerja sta  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje občine GO in Zdravstveni dom Koper. Projekt traja 24 mesecev.

Skupni cilj projekta NEX AID je krepitev čezmejnega sodelovanja med ustanovami z namenom izboljšanja odzivnosti v nujni medicinski pomoči in ukrepanja v izrednih razmerah za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na izbranem območju, aktivacijo izboljšanih postopkov in standardov ter razvoj usposabljanja zdravstvenega kadra in tako imenovane laične populacije. Predvidene spremembe bodo dosežene z vzpostavitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih čezmejnih protokolov in sporazumov. NEX AID je prvi primer čezmejnega upravljanja množičnih nesreč.

Glavni cilji projekta so:

  1. Izvajanje čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva z oblikovanjem in izvajanjem skupnih protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči;
  2. Oblikovanje optimalnih skupnih rešitev za uskladitev koordinacije nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju;
  3. Izvajanje tečajev zdravstvenega usposabljanja s certifikatom ECM za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske pomoči. 

Čezmejno sodelovanje je nujno zaradi zagotovitve potreb zdravstvenega varstva prebivalcev programskega območja in izvajalce zdravstvenih storitev. Z njim zagotavljamo najboljšo oskrbo tam, kjer je odzivni čas odločilnega pomena in za primere nujne medicinske pomoči v množičnih nesrečah. 

nex-aid projekt  logo

 

Avtor teksta je SB Jesenice

 

Projekt je sofinanciran v okviru programa  V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020, javni razpis 7/2019 Prednostna os 4 – Prednostna naložba11 CTE – S.C. 4.1, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

preventivni programi