Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

logo1Naziv projekta: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
Spletna povezava: http://www.eu-skladi.si/

Kraj izvajanja projekta: območje ZD Nova Gorica
Obdobje trajanja projekta: 12.3. 2018 - 31.12. 2019

Vsebinsko področje: Nadgradnja preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe, izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Vodilni partner: Zdravstveni dom Nova Gorica
Vrednost projekta: 765.454,00 €

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Vse to nam bo omogočala kadrovska obogatitev z različnimi strokovnjaki, ki so del novega tima v Zdravstvenem domu. Poleg večjega števila diplomiranih medicinskih sester je tim pridobil dve diplomirani fizioterapevtki, tri univ. dipl. psihologinje, magistra kineziologije in diplomirano dietetičarko. Strokovno podporo nam bosta zagotavljali za to pristojni zdravnici, specialistki družinske medicine, sodelovali pa bomo tudi z mag. farmacije. Za izvajanje programov namenjenih otrokom in mladostnikom je predviden tudi zdravnik pediater. Le-tega žal še nismo uspeli pridobiti in še vedno iščemo možne rešitve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilji projekta:

  1. Vzpostavitev novih struktur v ZD, ki bodo podpirale izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti v zdravju, ter v katere bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin.
  2. Vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne organizacijske enote v ZD, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstveno vzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstveno vzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti.
  3. Vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo.
  4. Izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin.
  5. Zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.
  6. Vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD in pripadajoči lokalni skupnosti, v katere bodo vključeni partnerji iz zdravstvenega, socialnega resorja, vzgojno izobraževalnih institucij, Ljudske univerze, občin, Zavoda za zaposlovanje ter različnih nevladnih organizacij.

preventivni programi