Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Uprava zavoda

 Uprava zavoda
  Rejčeva ulica 4 
  (3. nadstropje)
  5000 NOVA GORICA 

  Telefon: (05) 33 83 260
  Telefax: (05) 33 83 357

Katarina Žniderčič  Poslovni sekretar (05) 33 83 260 
Karmen Birsa Poslovni sekretar (05) 33 83 328
Sonja Komel, dipl.ekon., spec. managementa Vodja FRS (05) 33 83 216
Mojca Lampe, univ. dipl. ekon. Vodja FRS (05) 33 83 297
Anka Klančič, univ.dipl.prav. Pravnica (05) 33 83 205  
Barbara Čehovin Centa, univ.dipl.soc. Kadrovska služba (05) 33 83 263 
Mirka Polenčič, dipl.ekon. Obračun plač (05) 33 83 266 
Marjetka Sever Pregelj, dipl.ekon                       Knjig. in izobraževanje (05) 33 83 243
Diana Peršolja, ekon.teh. Knjigovodstvo (05) 33 83 280 
Nives Živec, med. ses. Sistemski operater (05) 33 83 262
Anja Kaluža, dipl. ekon. Saldakonti dobavitelji (05) 33 83 259
Lavra Gruden Mavrič, ekonomski tehnik             Saldakonti dobavitelji (05) 33 83 267
Mateja Cotič, dipl. ekon. Saldakonti dobavitelji (05) 33 83 229

preventivni programi