• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Klopi so lahko nevarni

Klopi prenašajo povzročitelja bolezni borelioza in klopni meningoencefalitis.
Posvetujte se s svojim osebnim zdravnikom! Cepite se!

JAVNO NAROČILO ZA NAKUP OBVEZNE OPREME ZA PODPORO IZVAJANJU PROJEKTA - NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

datum: 28.06.2018

kategorija: Javna naročila

JAVNO NAROČILO ZA NAKUP OBVEZNE OPREME ZA PODPORO IZVAJANJU PROJEKTA - NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU, male vrednosti, z dne 11.06.2018, št. 341/2018, JN/NMV, št. 16/2018, objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN004385/2018-W01, z dne 29.6.2018.

Razpisna dokumentacija - Nadgradnja preventivnih programov CKZ docx
Razpisna dokumentacija - Nadgradnja preventivnih programov CKZ pdf
Priloga 3 - Seznam obvezne opreme Nadgradnja preventivnih programov CKZ pdf
Priloga 3 - Seznam obvezne opreme Nadgradnja preventivnih programov CKZ docx
Priloga 1 - Specifikacija - Nadgradnja preventivnih programov CKZ pdf
Priloga 1 - Specifikacija - Nadgradnja preventivnih programov CKZ docx
Priloga 2 - Predračun po sklopih docx

preventivni programi