• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

STOP covid 

Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj prepovedan!

Izjema so NAROČENI pacienti.

 

 

SPOŠTOVANI PACIENTI!

Zaradi trenutnega dogajanja po svetu in v Sloveniji, naprošamo za upoštevanje naslednjih navodil.

Pomembno je omejiti širjenje okužbe s koronavirusom. Poleg splošnih pravil higienskega režima je potrebno NUJNO upoštevati, da v kolikor ste bolni, NE VSTOPATE v čakalnico in ambulanto, ampak se prej po telefonu posvetujete z vašim osebnim ali dežurnim zdravnikom. Naprošamo tudi, da administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, bolniških staležev, itd.) uredite preko telefona ali preko e-pošte. Prosimo, da SE DRŽITE URE NAROČANJA, čeprav se zavedamo, da zaradi drugih obveznosti osebja v ambulanti, večkrat vi čakate nas.

NAMEN UKREPA JE ZMANJŠATI ŠTEVILO LJUDI V ČAKALNICAH TER OMEJITI ZADRŽEVANJE MOREBITNIH OKUŽENIH IN KONTAKTOV!

Ne pozabite, da so pacienti s kroničnimi boleznimi in starostniki najbolj krhki skupini glede umrljivosti zaradi okužb, ne samo s koronavirusom, ampak tudi zaradi drugih nalezljivih bolezni. Zelo pomembno je, da ne pozabite na pomen umivanja oz. razkuževanja rok.

Le s pravo mero previdnosti in preventive lahko zagotovimo varne obravnave za vse, ki to potrebujejo!​

Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. med.
direktorica ZD Nova Gorica

___________________________________________________________________________________________________

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.​

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

 

Naročanje v specialističnih ambulantah

Rezervacija termina poteka v skladu z veljavnimi predpisi: Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ul. št. 98/2008 z dne 29. 10. 2008) in Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ul. št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010).

Pacient se na zdravstveno storitev naroči v ordinacijskem času specialistične ambulante:

  • osebno
  • telefonsko (na telefonsko številko ambulante)
  • elektronka pošta (elektronski naslov ambulante)

Pacient je v čakalni vrsti uradno uvrščen šele po predložitvi izvirnika napotnice. Pacient napotnico predloži v petih delovnih dneh po rezervaciji termina. Napotnico zadrži izvajalec.

V čakalni seznam pacienta uvrstimo v skladu z označeno stopnjo nujnosti (2 - hitro, 3 - redno) na napotnici. Nujni primeri so obravnavani v 24-ih urah.

Če se pacient odloči, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne bo prišel, nas mora o tem obvestiti še pred terminom načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Izvajalec takšnega pacienta nemudoma izbriše iz čakalnega seznama.

Če pacient ne pride na izvedbo zdravstvene storitve, svojo odsotnost pisno ali ustno opraviči v 14 dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storistve. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki je pacientu fizično onemogočil prihod na izvedbo zdravstvene storitve.

Če pacient opravičilo poda le ustno, poda pisno opravičilo v treh dneh od preteka roka iz prvega stavka tega odstavka.

Če pacient ni prišel na izvedbo zdravstvene storitve in svoje odsotnosti ni opravičil, ga izbrišemo iz čakalnega seznama 15. dan od dneva načrtovane zdravstvene storitve.

Odgovorna oseba za čakalni seznam je medicinska sestra v specialistični ambulanti.

Navodilo za naročanje

preventivni programi