• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Klopi so lahko nevarni

Klopi prenašajo povzročitelja bolezni borelioza in klopni meningoencefalitis.
Posvetujte se s svojim osebnim zdravnikom! Cepite se!

Zdravstvena vzgoja za odrasle

ZV1

IZVAJALKE PROGRAMA SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

TANJA MAKAROVIČ, profesor zdravstvene vzgoje; telefon 031 206 265, e-pošta: i

TAMARA KOFOL, dipl. medicinska sestra; telefon 051 307 792, e-pošta:

BARBARA LEMUT, dipl. fizioterapevt; telefon 051 307 796, e-pošta:

MAŠA BREZAVŠČEK, univ. dipl. psiholog; telefon 031 758 400, e-pošta:


PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

ZV2

 

V Programu svetovanja za zdravje, se izvajajo zdravstvenovzgojne in psihoedukativne delavnice ter individualna svetovanja za odrasle s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, za osebe, ki so visoko ogrožene za razvoj kroničnih bolezni in kronične bolnike.

Program svetovanje za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano/škodljivo pitje alkohola, stres, zvišana telesna masa, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi), s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

TEMELJNE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni, motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi.

V temeljne zdravstvenovzgojne delavnice se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije.

Opis delavnic

POGLOBLJENE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE/INDIVIDUALNA SVETOVANJA so namenjena pridobivanju znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Strokovnjaki jim prav tako nudijo podporo in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter pri skrbi za zdravje.

Opis delavnic

DELAVNICE ZA BOLJŠE DUŠEVNO POČUTJE

Namen psihoedukativnih delavnic je zagotovitev obravnave osebam z najpogostejšimi težavami na področju duševnega zdravja, ki pri odrasli populaciji pomembno zmanjšujejo kvaliteto življenja.

Opis delavnic

preventivni programi