• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Klopi so lahko nevarni

Klopi prenašajo povzročitelja bolezni borelioza in klopni meningoencefalitis.
Posvetujte se s svojim osebnim zdravnikom! Cepite se!

Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino

Gradnikove brigade 7
Pošto poslati na naslov: Rejčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 33 83 255
 

Izvajata:

Jana Vitežnik, dipl.m.s. (nadomešča Andreja Bavčer, dipl. med. sestra)
Mobi: 051 678 149

Monika Tratnik, dipl. m. s.
Mobi: 031 602 403

E-pošta: jana.viteznik@zd-go.si in monika.tratnik@zd-go.si

Delovni čas

Zdravje je vrednota, ki je ne moremo kupiti. Gradimo jo vse življenje. Ob ozaveščenih starših, vzgojiteljih, učiteljih in zdravstvenih delavcih bomo mlade vzgojili v zdrave ljudi, ki bodo zdravje cenili, kot eno največjih dobrin. Vzgoja za zdravje je trajen proces.

Z zdravstveno vzgojnimi delavnicami se vključujemo  v šolski program na Osnovnih šolah Občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica.

Junija pošljemo vsebinsko ponudbo na šole, te si same izberejo vsebine in skupno uskladimo datume za celo šolsko leto.

Katalog zdravstveno vzgojnih vsebin za šolsko leto 2017/18 si lahko ogledate tukaj

preventivni programi