Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Skupnostna psihiatrična obravnava

SPO je program za dolgotrajno, nepretrgano in celovito obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovem domačem okolju. Obravnava je timska in multidisciplinarna in se izvaja v okviru obiskov na pacientovem domu.

SPO je namenjena vodenju in zdravljenju oseb s hujšo in ponavljajočo se duševno motnjo, ki so pogosto hospitalizirani (tudi proti svoji volji), težje sodelujejo pri zdravljenju (vključno z opuščanjem jemanja predpisanih zdravil ter kontrolnih ambulantnih pregledov), so bili v preteklosti samomorilno ogroženi, kažejo akutno poslabšanje duševne bolezni, upad funkcioniranja vsakdanjih življenjskih aktivnosti s posledicami, in ženskam s poporodnimi duševnimi motnjami. SPO pa lahko predstavlja tudi prvi kontakt z osebo s sumom na težave v duševnem zdravju.

Namen SPO je zmanjšanje hospitalizacij, čim bolj normalno vključevanje oseb v socialno okolje ter sprotno reševanje kriznih situacij.
 

SPO se nahaja na Bidovčevi 4, 5000 Nova Gorica

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
TJAŠA MARKIČ ČERNUTA, dr. med. spec. psihiater
MANCA KRIŽMAN, mag. psih.
JULIJA PAUL, dipl. delovni terapevt
KRISTINA KRIVEC ŠIROK, mag. soc. dela - nadomešča jo JASMINA BOLKO JUVAN, mag. soc. dela
JURE PODGORNIK, dipl. zdravstvenik
MARTINA POLANC, dipl. med. sestra
ALAN FURLAN, mag. zdr. nege
NINA TERČON, dipl. med. sestra

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 7.30 in 14.00
sreda med 12.30 in 19.00

Naročanje:
Po telefonu: (05) 33 83 - 318, ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 8.00 in 10.00
Po e-pošti: 

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih - SPO
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

preventivni programi