• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

STOP covid 

Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj prepovedan!

Izjema so NAROČENI pacienti.

 

 

SPOŠTOVANI PACIENTI!

Zaradi trenutnega dogajanja po svetu in v Sloveniji, naprošamo za upoštevanje naslednjih navodil.

Pomembno je omejiti širjenje okužbe s koronavirusom. Poleg splošnih pravil higienskega režima je potrebno NUJNO upoštevati, da v kolikor ste bolni, NE VSTOPATE v čakalnico in ambulanto, ampak se prej po telefonu posvetujete z vašim osebnim ali dežurnim zdravnikom. Naprošamo tudi, da administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, bolniških staležev, itd.) uredite preko telefona ali preko e-pošte. Prosimo, da SE DRŽITE URE NAROČANJA, čeprav se zavedamo, da zaradi drugih obveznosti osebja v ambulanti, večkrat vi čakate nas.

NAMEN UKREPA JE ZMANJŠATI ŠTEVILO LJUDI V ČAKALNICAH TER OMEJITI ZADRŽEVANJE MOREBITNIH OKUŽENIH IN KONTAKTOV!

Ne pozabite, da so pacienti s kroničnimi boleznimi in starostniki najbolj krhki skupini glede umrljivosti zaradi okužb, ne samo s koronavirusom, ampak tudi zaradi drugih nalezljivih bolezni. Zelo pomembno je, da ne pozabite na pomen umivanja oz. razkuževanja rok.

Le s pravo mero previdnosti in preventive lahko zagotovimo varne obravnave za vse, ki to potrebujejo!​

Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. med.
direktorica ZD Nova Gorica

___________________________________________________________________________________________________

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.​

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

 

Skupnostna psihiatrična obravnava

Skupnostna psihiatrična obravnava (SPO) je program za intenzivno in dolgotrajno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju.

Zdravljenje v (SPO) predstavlja obliko zdravljenja in vodenja psihiatričnih pacientov, ki imajo pogoste ponovitve bolezni, so pogosto hospitalizirani, tudi proti svoji volji, težje sodelujejo pri zdravljenju z opuščanjem zdravil in kontrolnih pregledov ali pa ženskami s poporodnimi duševnimi motnjami. Takšna oblika zdravljenja omogoča uspešno obvladovanje kroničnih duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki lahko vodijo v hudo invalidnost, samomorilno vedenje, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov ter občasno v dejanja, ki so lahko nevarna drugim ljudem. Namen skupnostne psihiatrične obravnave je zmanjšanje hospitalizacij ter čim bolj normalno vključevanje oseb v socialno okolje, ter sprotno reševanje težav. Obravnava v SPO je timska in multidisciplinarna, saj se povezuje z drugimi strokovnimi službami in nevladnimi organizacijami. Predvideva oblikovanje individualiziranega načrta, v katerem so predvidene zdravstvene in socialne oblike pomoči, oblike psihosocialne rehabilitacije in spremljanja pacienta na domu, ki ga strokovni tim izvaja v okviru svojih obiskov na pacientovem domu.  Odločitev za spremljanje v domačem okolju je prostovoljna.

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
MANCA KRIŽMAN, mag. psih.
JULIJA PAUL, dipl. delovni terapevt
JURE PODGORNIK, dipl. zdravstvenik
ALISON KOGOJ, dipl. med. sestra
AMELA MEŠIĆ, dipl. med. sestra

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka, med 7.30 in 14.00

Naročanje:
Po telefonu: (05) 33 83 - 318, od ponedeljka do petka, med 8.00 in 10.00
Po e-pošti: 

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih - SPO
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

preventivni programi