• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

hand.png
Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj omejen.
Dovoljen je le NAROČENIM pacientom.

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

Ambulantna obravnava

Ambulantna obravnava zajema psihiatrično in klinično-psihološko obravnavo posameznikov starejših od 19 let.

Psihiatrična obravnava
Zdravnik specialist psihiatrije vodi začetno psihiatrično obravnavo in izvaja nadaljnjo ambulantno zdravljenje za osebe z različnimi duševnimi motnjami ter boleznimi. Pogovor z bolniki, in po potrebi tudi z njihovimi svojci, je usmerjen v prepoznavanje duševnih simptomov ter nudenje pomoči. Sledenje poteka v več oblikah: svetovanje, usmeritev v psihoterapijo, zdravljenje z zdravili, napotitev na nadaljnjo diagnostiko ali bolnišnično zdravljenje. Sodeluje z ostalimi člani tima.

Klinično-psihološka obravnava
Klinični psiholog je pri svojem delu usmerjen na zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu psihičnemu blagostanju. Delo v ambulanti zajema psihoterapevtske obravnave, rehabilitacijo ter klinično-psihološke preglede. Na podlagi klinično-psihološkega diagnostičnega pregleda poda psihološko oceno stanja osebe. Psihološko svetovanje in psihoterapija pa se uporabljata pri reševanju človekovih stisk in težav, ki jih oseba že dalj časa ne zmore rešiti sama in začenjajo ovirati njeno delovanje. Pri svojem delu sodeluje z ostalimi člani tima.

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
JERNEJ ŽILAVEC, dr. med., spec. psihiater
mag. KATJA KODELJA, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
PETRA KOGOJ SIMČIČ, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
dr. LUCIJA PAVŠE, univ. dipl. psih.
ALEKSANDRA SERJUN, dipl. med. sestra, pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige

Naročanje:
Naročanje osebno in po telefonu v ponedeljek med 13.00 in 17.00 uro,
torek, sredo, četrtek in petek med 8.00 in 12.00 uro.

Osebno v ambulanti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih (3. nadstropje)
Ulica Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Po telefonu: (05) 33 83 269
Po e-pošti: cdzo@zd-go.si

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

preventivni programi