• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Klopi so lahko nevarni

Klopi prenašajo povzročitelja bolezni borelioza in klopni meningoencefalitis.
Posvetujte se s svojim osebnim zdravnikom! Cepite se!

Patronažna služba Nova Gorica

Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 33 83 257
E-pošta: patronaza.gorica@zd-go.si
Pošto poslati na naslov: Rejčeva ulica 4

Patronažno varstvo izvajajo:

KERŠEVAN JOLANDA, dipl.m.s.
Mobi:  031 872 700 

DREN MAJDA, dipl.m.s.
Mobi:  031 601 716

KLJUN SILVANA, dipl.m.s.
Mobi:  051 678 140

PETREVČIČ NATAŠA, dipl.m.s.
Mobi:  041 673 676

VIDIC MOJCA, dipl.m.s. 
Mobi:  031 746 117

JANJA RIJAVEC, dipl. m. s.
Mobi:  031 437 598

PELKA FILIPOVIĆ,
dipl. m. s.
Mobi:  041 393 031

Malice ni.

obvestila

Na službene mobilne telefone lahko kličete samo ob delavnikih od 7:00 do 14:30 ure.
Patronažna medicinska sestra telefona nima s seboj, kadar dela z bolniki/varovanci.
Če se ne javi na klic, pošljite SMS sporočilo ali pokličite kasneje. Patronažna sestra bo na SMS odgovorila, ko bo zaključila delo z bolnikom/varovancem.

preventivni programi