• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

 • Klic v sili: 112

 • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

STOP covid 

Obveščamo vas, da je vstop v objekte zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj prepovedan!

Izjema so NAROČENI pacienti.

 

 

SPOŠTOVANI PACIENTI!

Zaradi trenutnega dogajanja po svetu in v Sloveniji, naprošamo za upoštevanje naslednjih navodil.

Pomembno je omejiti širjenje okužbe s koronavirusom. Poleg splošnih pravil higienskega režima je potrebno NUJNO upoštevati, da v kolikor ste bolni, NE VSTOPATE v čakalnico in ambulanto, ampak se prej po telefonu posvetujete z vašim osebnim ali dežurnim zdravnikom. Naprošamo tudi, da administrativne zadeve (naročanje receptov, napotnic, bolniških staležev, itd.) uredite preko telefona ali preko e-pošte. Prosimo, da SE DRŽITE URE NAROČANJA, čeprav se zavedamo, da zaradi drugih obveznosti osebja v ambulanti, večkrat vi čakate nas.

NAMEN UKREPA JE ZMANJŠATI ŠTEVILO LJUDI V ČAKALNICAH TER OMEJITI ZADRŽEVANJE MOREBITNIH OKUŽENIH IN KONTAKTOV!

Ne pozabite, da so pacienti s kroničnimi boleznimi in starostniki najbolj krhki skupini glede umrljivosti zaradi okužb, ne samo s koronavirusom, ampak tudi zaradi drugih nalezljivih bolezni. Zelo pomembno je, da ne pozabite na pomen umivanja oz. razkuževanja rok.

Le s pravo mero previdnosti in preventive lahko zagotovimo varne obravnave za vse, ki to potrebujejo!​

Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. med.
direktorica ZD Nova Gorica

___________________________________________________________________________________________________

 

V kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki ima postavljen sum ali potrjeno okužbo s koronavirusom, ali imate povišano telesno temperaturo (enako ali višjo od 37 stopinj Celzija), ste nahodni, kašljate, imate bolečine v grlu/žrelu, bolečine v mišicah, prebavne težave (bruhanje drisko), ali ste bili v stiku z osebo, ki ima takšne težave, pred vstopom v zdravstveni dom, POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA.​

Prosimo, da brez predhodnega dovoljenja ne vstopate v ustanovo in ostanete doma!
Izogibajte se stiku z ostalimi ljudmi in tako preprečite možnost širjenja okužbe.

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči pokličite na številko 112.

 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov sestavlja tim strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki sodelujejo pri delu z otrokom, mladostnikov in njihovo družino ter socialnimi sistemi, v katere je vključen.

Splošne informacije

Naslov: 

Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Rejčeva 4
5000 Nova Gorica

Lokacija:
Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica

Telefon: 05 3383309
E- pošta:

 

ZAPOSLENI

 • Pedopsihiater: JASNA GIDAKOVIĆ PRAŠOVIĆ, dr. med, specialist psihiater,
 • Klinični psiholog: IVAN KODELJA, specialist klinične psihologije, univerzitetni diplomiran psiholog,
 • Klinični psihologTINA AVBAR, univ. dipl. psih.; specializantka klinične psihologije,
 • Klinični psihologKARIN DEMŠAR, univ. dipl. psih.; specializantka klinične psihologije,
 • Psiholog: MAJA SAGADIN, univerzitetni diplomiran psiholog,
 • Psiholog: MARUŠKA CERKVENIK, magister psiholog,
 • Specialni pedagog: TANJA DUŠAK MAREGA, profesor defektolog,
 • Logoped: MOJCA MUZNIK, profesor logoped
 • Logoped: JASMIN PODVERSIC, magister profesor logoped in surdopedagog,
 • ​Delovni terapevt: ANA LEBAN, dipl. delovni terapevt
 • TINA ŠILC, diplomirana medicinska sestra, pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige,
 • BLANKA KOCMAN, srednja medicinska sestra

 

KAKO SE NAROČITE NA PRVI PREGLED

 • osebno
 • po e- pošti
 • po pošti

Z DELOVNIM NALOGOM za psihologa, specialnega pedagoga, logopeda, delovnega terapevta in z NAPOTNICO za kliničnega psihologa in pedopsihiatra.

V kolikor boste poslali delovni nalog/napotnico po pošti prepišite telefonsko številko ali e-naslov.

Za informacije in naročanje smo dosegljivi:

 • po telefonu: 053383309
 • prek e- naslova: cdzom@zd-go.si
 • osebno v ordinacijskem času ambulante
 • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Nova Gorica, center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

 

ZA PREGLED ALI OBRAVNAVO POTREBUJETE:

 • potrjeno zdravstveno kartico in
 • urejen veljaven delovni nalog ali napotnico.

V primeru NUJNEGA STANJA se prosimo obrnite na:

 • Službo za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ulica 20, Ljubljana) za otroke do 15 let;
 • Center za metalno zdravje (Grablovičeva 44a, Ljubljana) za mladostnike od 15. do 18. leta.

 

ČAS NAROČANJA PO TELEFONU

Ponedeljek: 8:30 – 13:00
Torek: 8:30 – 13:00
Sreda: 13:00 – 18:00
Četrtek: 8:30 – 13:00
Petek: 8:00 – 12:00

Odmor v dopoldanskem času:od 11:30 do 12:00 ure
Odmor v popoldanskem času: od 15:30 do 16:00 ure

preventivni programi